Kat Koree Architecten

DNR en voorwaarden

Kat Koree Architecten Proeflokaal het Gerechtshof Sneek DNR 2011

DNR 2011 & voorwaarden

Op alle werkzaamheden van Kat Koree Architecten is de DNR 2011 van toepassing (De Nieuwe Regeling 2011: ‘Rechtsverhouding opdrachtgever – architect, ingenieur en adviseur’). Dit is een standaardregeling voor het afsluiten van overeenkomsten tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers op het gebied van ontwerp, advies en management in de bouw.

De DNR is een gezamenlijk initiatief van BNA (de branchevereniging van Nederlandse architecten) en NLingenieurs. De meest recente editie, waarin onder andere aansprakelijkheidsbeperkingen zijn opgenomen, is juli 2013 gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Amsterdam onder nummer 56/2013.

Download de Nederlandse DNR.