Kat Koree Architecten

Disclaimer

Kat Koree Architecten Woonhuis particulier nieuwbouw woningbouw Het Hefwerk 1 Sneek staal baksteen

DISCLAIMER

Website

De op deze site aangeboden informatie wordt op zorgvuldige wijze en naar beste weten door Kat Koree Architecten samengesteld en onderhouden. Kat Koree Architecten kan geen garantie geven dat de informatie volledig, accuraat en/of juist is. Kat Koree Architecten aanvaardt dan ook geen enkele aansprakelijkheid voor schade, van welke aard dan ook, die het gevolg is van handelingen en/of beslissingen naar aanleiding van de informatie op de site.

Kat Koree Architecten is in geen geval aansprakelijk voor fouten en onderbrekingen in het functioneren van de site. Verwijzingen naar sites die niet door Kat Koree Architecten worden onderhouden, zijn slechts ter informatie van de bezoeker opgenomen.

Hoewel Kat Koree Architecten selectief is ten aanzien van sites waarnaar verwezen wordt, kan zij niet instaan voor de inhoud en het functioneren van die sites. Kat Koree Architecten wijst iedere aansprakelijkheid uitdrukkelijk van de hand.

Van deze website mag niets zonder schriftelijke en voorafgaande toestemming van Kat Koree Architecten worden gekopieerd of gebruikt, anders dan het downloaden, en het bekijken daarvan op een enkele computer en/of het printen van een enkele hardcopy ten behoeve van persoonlijk, niet bedrijfsmatig gebruik.

E-mail 

E-mailberichten zijn uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Een bericht kan mogelijk vertrouwelijke informatie bevatten. Als u niet de geadresseerde bent, wordt u verzocht de afzender hiervan in kennis te stellen, het e-mailbericht naar de juiste persoon door te sturen of dit bericht te retourneren en de bestanden te verwijderen.  Kat Koree Architecten staat door de elektronische verzending van e-mailberichten niet in voor de juiste en volledige overbrenging van de inhoud, noch voor tijdige ontvangst daarvan. Het is, zonder onze toestemming, niet toegestaan de u toegezonden informatie te publiceren, te bewerken of verder te verspreiden. U kunt geen rechten ontlenen aan deze gegevens. Kat Koree Architecten is niet aansprakelijk voor alle directe of indirecte schade als gevolg van of in verband met het gebruik van de informatie in dit bericht.

Voor meer informatie omtrent onze omgang met persoonsgegevens verwijzen wij u naar onze privacy verklaring via: www.katkoree-architecten.nl/avg

Deze disclaimer is het laatst gewijzigd op 1 mei 2018.